Hitrost.com - spletno gostovanje in registracija domen
Začetna stran  O podjetju  Kontakt  Shema strani
Iskalnik po strani:  
[PROMOCIJSKE ZIMSKE CENE] Izkoristite izjemne cene spletnega gostovanja z DDoS zašcito.
Podporni center

Promocijske ponudbe

Tel.: 04 583 50 48

delavniki med 8. in 16. uro

Spletno gostovanje VPS gostovanje Domene SSL certifikati Spletno oglaševanje Uporabniki  
domene, gostovanje
domene, gostovanje
Začetna stran » Zasebnost in varnost
domene, gostovanje

Zasebnost in varnost

HITROST.COM d.o.o. pripisuje velik pomen varovanju vaše zasebnosti in velik pomen varovanju osebnih podatkov registriranih uporabnikov naših spletnih predstavitev ter uporabi le teh izključno v skladu z zakonom in splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation = GDPR).

Z našim pravilnikom o "Zasebnosti in varnosti" ter "Pogoji poslovanja" želimo pojasniti, katere vaše osebne podatke obdelujemo, zakaj in kako dolgo jih obdelujemo ter kako lahko uveljavljate svoje pravice do njihovega upravljanja.

Vabimo vas, da pozorno preberete ta razdelek imenovan "Zasebnost in varnost" in razdelek "Pogoji poslovanja", da boste dobro razumeli, kako varujemo in obdelujemo vaše osebne podatke.

Občasno posodobimo izjavo o zasebnosti in varnosti in ko to storimo, tudi ustrezno spremenimo datum zadnje spremembe. Datum je prikazan na koncu te izjave.

Ali ta pravilnik o zasebnosti in varnosti velja za vas?

Osnova za obdelavo podatkov je pogodba med nami in naročnikom. Pogodba je sklenjena kot pogodba na daljavo in vključuje ta razdelek imenovan "Zasebnost in varnost" ter naše "Pogoje poslovanja".

Vaši osebni podatki se zbirajo za naročilo storitve pri nas:

 • Najem oz. zakup naših storitev za v naprej določeno obdobje.
 • V primeru nove registracije domene, prenosa obstoječe domene k nam in spremembi lastnika (registranta) domene.
 • V primeru naročila SSL certifikata.
 • V primeru naročila storitve, katero nudimo kot posrednik in se naroči pri našem poslovnem partnerju (za vas, v vašem imenu in za naročeno obdobje).
Vaši osebni podatki se lahko zbirajo tudi na naslednje načine: s postopkom registracije domenskega imena prek naše mreže posrednikov/preprodajalcev (angl. resellers), po elektronski pošti, telefonu ali faksu, z udeležbo na dogodku, z uporabo piškotkov ali druge tehnologije, s katero spremljamo obiskovalce naših spletnih strani, prek komunikacije z dobavitelji ali s partnerji, s priporočili, prek orodij za nadzor dostopa, z izpolnitvijo obrazca na naših spletnih straneh ali po drugih poteh.

Katere vaše osebne podatke obdelujemo?

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo, ki nam jih prostovoljno zagotovite (npr. prek naših spletnih obrazcev na našem spletnem mestu, s priporočili), ki jih zberemo ob vašem/-ih obisku/-ih v naših prostorih, na dogodkih ali spletni/-h strani/-eh ali ob dostopanju do naših izdelkov ali storitev in ob njihovi uporabi (npr. ko se prijavite v "uporabniški vmesnik" ali "nadzorno ploščo za spletno/VPS gostovnaje").

V okviru naših poslovnih dejavnosti in v želji, da bi vam zagotovili dobre storitve in jih, kjer je to mogoče še izboljšali, lahko obdelujemo naslednje vaše osebne podatke: ime, priimek, naslov, kraj, poštna številka, država, naslov elektronske pošte, poslovni subjekt, matična št., podatki o vašem bančnem računu (v naših bančnih izpiskih prejetih nakazil), vaš želeni jezik, vašo davčno številko, vašo enotno identifikacijsko oznako drugega imena v našem sistemu, vaše zakupljene storitve pri nas in vaš IP naslov (podatke o vaših prijavah pri nas).

Ker naše storitve lahko naročite tudi preko posrednikov/preprodajalcev (angl. resellers), vaše osebne podatke pridobimo od družbe ali osebe, pri kateri ste naročili dotično storitev. Ta družba ali oseba je lahko eden od naših posrednikov/preprodajalcev (angl. resellers) ali njihov posrednik, ki zbira osebne podatke za namen naročila storitve.

Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo za različne namene:

 • Najem oz. zakup naših storitev za v naprej določeno obdobje.
 • V primeru nove registracije domene, prenosa obstoječe domene k nam in spremembi lastnika (registranta) domene.
 • V primeru naročila SSL certifikata.
 • V primeru naročila storitve, katero nudimo kot posrednik in se naroči pri našem poslovnem partnerju (za vas, v vašem imenu in za naročeno obdobje).
 • Vzdrževati moramo popolno in natančno zbirko podatkov naročnikov vezano na vse zakupljene storitve pri nas.

To nam prav tako omogoča, da vas identificiramo in se z vami neposredno povežemo glede dotične storitve, če in ko je to potrebno.

Vaše osebne podatke uporabljamo za vzdrževanje in gradnjo dolgoročnih in trajnostnih odnosov ter za izvajanje pogodbe, ki smo jo morda sklenili z vami. Vaše osebne podatke uporabljamo, da se odzovemo na vaše poizvedbe, izpolnimo vaše zahteve in/ali da vam pošljemo administrativne podatke.

Vaši osebni podatki se lahko uporabijo za zagotovitev skladnosti z veljavnimi predpisi, za izpolnitev prošenj ali zahtev javnih in državnih organov, vključno z javnimi in državnimi organi, ki niso v državi vašega stalnega prebivališča, ali za zaščito naših pravic, zasebnosti, varnosti ali premoženja in/ali našega podjetja.

Vaše osebne podatke interno uporabimo za pošiljanje sporočil, za trženje, oglaševanje in pošiljanje drugih informacij, ki bi vas lahko zanimale (npr.: preko e-pošte prejmete predračun za podaljšanje zakupljenih storitev, aktualni ponudbi, o nadgradnjah ali spremembah, itd.).

Kaj je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov?

Obdelava vaših osebnih podatkov temelji na različnih pravnih podlagah:

 • Obdelava je lahko potrebna za zagotavljanje skladnosti z našimi pravnimi obveznostmi, ki jih imamo kot ponudnik/posrednik storitev ali kot:
  • pogodbeni upravljavec: v vašem imenu in za vas registriramo domensko ime pri dotičnem registru ali preko našega poslovnega parnerja, kateri opravi registracijo pri dotičnem registru ali posredniku;
  • pogodbeni obdelovalec: pri nas imate zakupljeno gostovanje / strežniške storitve in hranite osebne podatke.
 • Obdelava je lahko potrebna za izvajanje vaše pogodbe sklenjene z nami.
 • Obdelava je potrebna za zaščito naših zakonitih interesov, zlasti: ekonomskih, poslovnih in finančnih interesov, neprekinjenega poslovanja, varnosti in zaupnosti podatkov naših strank in izdelkov ter varnosti digitalne in fizične infrastrukture.
 • V izjemnih primerih lahko naše dejavnosti obdelave temeljijo na vašem soglasju.

Komu posredujemo vaše osebne podatke?

Vaših osebnih podatkov nikoli nikomur ne prodamo.

Vaši podatki, ki nam jih posredujete preko naših spletnih strani, elektronske pošte, telefona ali drugega komunikacijskega kanala, bodo varovani in jih ne bomo posredovali nikomur, razen skladno s pogoji poslovanja v primeru naročila storitve, katero nudimo kot posrednik in se naroči pri našem poslovnem partnerju (za vas, v vašem imenu in za naročeno obdobje).

Na vašo zahtevo bomo spremenili katerokoli vašo osebno informacijo, ki jo imamo v naši bazi, s predhodnim dokazom istovetnost (npr.: veljavni osebni dokument, s katerim dokazujete vašo istovetnost) oz. to uredite sami s prijavo v sistem.

Vaše osebne podatke lahko, če to dovoljuje veljavna zakonodaja, razkrijemo naslednjim strankam, vendar ne omejeno na:

 • Ponudnikom preverjanja identifikacije ali službam za preprečevanje zlorab.
 • Podjetju, katero skrbi za naše računovodstvo in knjigovodstvo.

Ob posredovanju vaših osebnih podatkov si prizadevamo prejemnike poučiti, kadar je to mogoče, da vaše osebne podatke obdelajo po naših navodilih.

Kakšne so vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki?

Če vaša zahteva ne velja za neprimerno ali neutemeljeno, lahko v zvezi s svojimi osebnimi podatki uveljavljate naslednje pravice:

 • Imate pravico zahtevati informacije, ki zadevajo vaše osebne podatke.
 • Imate pravico zahtevati kopijo vseh svojih podatkov v standardni obliki.
 • Imate pravico spremeniti ali popraviti svoje osebne podatke, če so ti napačni.
 • V nekaterih okoliščinah imate pravico zahtevati omejitev nekaterih dejavnosti obdelave.
 • Imate pravico nasprotovati nekaterim dejavnostim obdelave.
 • Imate pravico umakniti svoje soglasje.
 • V nekaterih okoliščinah imate pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov.
 • Katerokoli od svojih pravic zlahka uveljavljate z izpolnitvijo spletnega obrazca preko uporabniškega vmesnika oz. preko kontaktnih kanalov objavljenih na naši spletni strani (preko elektronske pošte, navadne pošte).

Pridržujemo si pravico, da zaračunamo razumno nadomestilo, če je vaša zahteva po naši presoji neprimerna.

Če menite, da naša obdelava vaših osebnih podatkov ni v skladu z veljavno zakonodajo, nam to jasno in nedvoumno sporočite preko kontakta obljavljenega na naši spletni strani.

Kadarkoli se lahko obrnete na nas z vprašanjem o svojih osebnih podatkih preko kontaktnih kanalov objavljenih na naši spletni strani (preko elektronske pošte, navadne pošte).

Kje, kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kdo ima dostop?

Vaši osebni podatki se hranijo:

 • Elektronsko v podatkovnem centru v Ljubljani:
  • Podatki se hranijo na naših strežnikih, fizično lociranih v podatkovnem centru v Ljubljani, do katerih imajo dostop skrbniki strežnikov (računalnikov), v spremstvu nadzornika lastnika podatkovnega centra.
  • Vsak fizičen dostop je zabeležen (nadzor avtoriziranih vstopov in izstopov).
  • Podatkovni center je fizično varovan (24 urno neprekinjeno varovanje, alarmni in protivlomni sistem).
 • In/ali interno na sedežu podjetja.
 • Pri tretjih osebah, za storitve naših poslovnih partnerjev (domene, SSL certifikati, zunanji računovodski servis).

Dostop do podatkov shranjenih na naših strežnikih imajo skrbniki strežnikov (računalnikov). V določenih primerih in do nekaterih podatkov tudi naša interna podpora. Do njih se lahko dostopa preko varne/šifrirane povezave v internet in/ali po overjeni povezavi VPN.

Vaše osebne podatke hranimo v obliki, ki dopušča identifikacijo le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo. To obdobje hrambe se razlikuje glede na vrsto osebnih podatkov, ki se obdelujejo, namen obdelave in druge dejavnike.

Osebni podatki posameznikov, ki jih v okviru poslovnih dejavnosti zbiramo zunaj obsega pogodbe, se hranijo dokler niso več pomembni.

Osebne podatki o vas kot imetniku domenskega imena nekateri registri hranijo deset (10) let po tem, ko niso več pomembni.

Osebni podatki o vas kot našem naročniku se hranijo dokler so pomembni oz. do vaše zahteve za izbris, če je izbris možen.

Če ste našo storitev naročili preko posrednikov/preprodajalcev (angl. resellers), ki vaše osebne podatke posreduje v naš registracijski sistem, se vaši osebni podatki hranijo dokler so pomembni oz. do vaše zahteve za izbris, če je izbris možen.

Kateri varnostni ukrepi so sprejeti za zaščito vaših osebnih podatkov?

Nenehno izvajamo in posodabljamo varnostne ukrepe, da bi vaše osebne podatke in druge informacije zaščitili pred nepooblaščenim dostopom, izgubo, uničenjem ali spremembo. Kar najbolj se trudimo zagotoviti, da so vse informacije varno shranjene, od svojih ponudnikov storitev pa zahtevamo, da uporabljajo ustrezne varnostne ukrepe.

Uporaba piškotkov

Uporabljamo piškotke, ki so nujno potrebni za naročilo in uporabo naših storitev, katere naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.

Piškotke lahko izbrišete ali onemogočite z nastavitvami v vašem brskalniku. V primeru, da boste onemogočili piškotke, vam nekatere spletne strani morda ne bodo delovale pravilno (prijava ne bo možna, itd.). Uporabniki, kateri bodo na naše strežniške sisteme nalagali vsebine s piškotki, zanje odgovarjajo sami.

Če vaš brskalnik nastavite tako, da ne sprejema piškotkov, si boste še vedno lahko ogledovali besedilo na naših straneh. Oddaja naročila in prijava pa žal ne bo možna.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih spletno mesto naloži na vaš računalnik. Nekateri piškotki so nujno potrebni za delovanje spletnih strani. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih ali drugih podatkov, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za identifikacijo uporabnika, zato priporočamo, da v njihovo uporabo privolite.

Uporabljeni piškotki

Nujni za delovanje spletnih servisev in jih ni možno izklopiti.

» Pri oddaji naročila:

Vrsta Ime Namen Trajanje
gostovanje, spletno gostovanje
Sejni PHPSESSID Omogoča shranjevanje sej med posameznimi
zahtevami pri oddaji naročila.
Do konca seje oz. dokler ne zaprete brskalnika.
gostovanje, spletno gostovanje
gostovanje, spletno gostovanje

» Pri prijavi v uporabniški vmesnik:

Vrsta Ime Namen Trajanje
gostovanje, spletno gostovanje
Sejni PHPSESSID Omogoča shranjevanje sej med posameznimi
zahtevami pri uporabi aplikacije.
Do konca seje.
gostovanje, spletno gostovanje
Lastni myip Omogoča prijavo. Do 2 uri oz. s klikom na izhod (odjava) se odstrani.
gostovanje, spletno gostovanje
gostovanje, spletno gostovanje

» Pri prijavi v nadzorno ploščo za spletno gostovanje:

Vrsta Ime Namen Trajanje
gostovanje, spletno gostovanje
Sejni session Omogoča prijavo in shranjevanje sej med
posameznimi zahtevami pri uporabi aplikacije.
Do konca seje.
gostovanje, spletno gostovanje
gostovanje, spletno gostovanje

» Pri prijavi v spletno pošto Roundcube:

Vrsta Ime Namen Trajanje
gostovanje, spletno gostovanje
Sejni roundcube_sessid Omogoča shranjevanje sej med posameznimi
zahtevami pri uporabi aplikacije.
Do konca seje.
gostovanje, spletno gostovanje
Sejni roundcube_sessauth Omogoča prijavo v aplikacijo. Do konca seje.
gostovanje, spletno gostovanje
Lastni (različna imena) Nujni za delovanje aplikacije (nastavijo se po uspešni prijavi). 1 leto.
gostovanje, spletno gostovanje
gostovanje, spletno gostovanje

» Pri prijavi v Phpmyadmin:

Vrsta Ime Namen Trajanje
gostovanje, spletno gostovanje
Sejni phpMyAdmin Omogoča shranjevanje sej med posameznimi
zahtevami pri uporabi aplikacije.
Do konca seje.
gostovanje, spletno gostovanje
Lastni pma_lang Nujen za delovanje aplikacije (nastavi se po uspešni prijavi). 1 mesec.
gostovanje, spletno gostovanje
Lastni pma_collation_connection Nujen za delovanje aplikacije (nastavi se po uspešni prijavi). 1 mesec.
gostovanje, spletno gostovanje
gostovanje, spletno gostovanje

» Statistika Google Analytics:

Vrsta Ime Namen Trajanje
gostovanje, spletno gostovanje
Zunanji _ga Uporablja se za razlikovanje uporabnikov. 2 leti.
gostovanje, spletno gostovanje
Zunanji _gat Omejevanje števila zahtevkov. 10 minut.
gostovanje, spletno gostovanje
gostovanje, spletno gostovanje

Kontakt

Vaši komentarji glede te izjave o zasebnosti in varnosti so dobrodošli.

E-pošta:

Naslov:
HITROST.COM d.o.o.
Cesta železarjev 8b
4270 Jesenice

Datum zadnje spremembe: 24.05. 2018

domene, gostovanje
Pogoji poslovanja | Zasebnost in varnost | O podjetju | Obvestila | Podporni center | Shema strani | Kontakt
© 2004-2019 Hitrost.com. Akreditiran registrar .si in .eu domen. Cenik je veljaven od 29.06. 2018.